Трансформатор с нулева последователност

  • Zero Sequence Transformer

    Трансформатор с нулева последователност

    Преглед Тази серия трансформатори е изработена от термореактивна смола, която има добри електрически свойства, механични свойства и свойства за забавяне на горенето.Използва се с устройства за релейна защита или сигнали, когато енергийната система произвежда заземяващ ток с нулева последователност.Тя позволява на компонентите на устройството да извършват движение и да реализират защита или наблюдение.