Интелигентно разпределително устройство

  • Storage and Control Composition Intelligent Switchgear

    Състав за съхранение и управление Интелигентно разпределително устройство

    Употреба на продукта Интелигентното разпределително устройство тип ZZGC-HY е разпределително устройство с ръчно съхранение и ръчно извличане на измервателния уред.Състои се от шкаф за управление и шкаф за съхранение.Един контролен блок може да управлява до три шкафа за съхранение.Един шкаф за съхранение може да съхранява до 72 монофазни брояча или 40 трифазни брояча.Един шкаф за управление може да бъде оборудван с най-много три шкафа за съхранение, които могат да съхраняват най-много 216 монофазни или 120 трифазни брояча.Всяка позиция за съхранение...