Гърция

Проект за Гърция:

Обхват на проекта: Интелигентни електронни нисковолтомери с 2G (фаза-I) и 3G (фаза-II) комуникационни модеми.
Продължителност на проекта: 2016.4-2021.5
Описание на проекта: Проектът включва производство и доставка на еднофазен и трифазен интелигентен уред с 2G(Phase-I) и 3G (Phase-II) комуникационни модеми за комунална компания HEDNO в Гърция.След завършване на проекта, оценка на около 100 000 еднофазни интелигентни измервателни уреди и 140 000 трифазни интелигентни измервателни уреди с 3G комуникационен модем бяха предоставени и успешно инсталирани в Smart Grid на Гърция.Всички измервателни уреди са интегрирани в ITF-EDV Froschl HES/MDMS на трета страна (немски).

Снимки на клиенти: